top of page

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ταυτοποίηση Επιβατών
Όλοι οι επιβάτες που επιβιβάζονται σε αεροσκάφος της "Alpine Air Planes Helicopters & Aviation Services LTD" πρέπει να παρουσιάσουν το διαβατήριό τους ή την ταυτότητά τους όταν τους ζητηθεί. Ειδικά για πτήσεις ελικοπτέρων και σε περίπτωση απουσίας επίσημου ελέγχου ασφαλείας, ο κυβερνήτης υποχρεούται να εκτελέσει τον έλεγχο ασφαλείας επιβατών και/ή των αποσκευών τους χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων εάν το κρίνει αναγκαίο.

Κράτηση Πτήσεων
Η κράτηση θεωρείται έγκυρη μετά την έγγραφη οριστική επιβεβαίωση της εταιρείας και σύμφωνα με τους Όρους Πληρωμής.

Για την έκδοση της επιβεβαίωσης της κράτησης απαιτούνται υποχρεωτικά τα πλήρη ονόματα και οι αριθμοί διαβατηρίων των επιβατών.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα βάρη των επιβατών, τα βάρη των αποσκευών και τις διαστάσεις των αποσκευών.

Όροι Πληρωμής
Για την κράτηση μιας πτήσης απαιτείται άμεση προκαταβολή 20% του συνολικού ποσού, το συνολικό ποσό πρέπει να καταβληθεί πριν από την πραγματοποίηση της πτήσης.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μεταφορά στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή στην Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα (Visa, Mastercard). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς ή σε περίπτωση πληρωμής μέσω Πιστωτικής Κάρτας, η απόδειξη πληρωμής και το έντυπο εξουσιοδότησης της CC πρέπει να μας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαίρως.

Πολιτική Ακύρωσης 
Η πτήση μπορεί να ακυρωθεί ή να καθυστερήσει οποτεδήποτε λόγω προβλημάτων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή τεχνικής φύσεως προβλημάτων, καθώς επίσης λόγω απροσδόκητου περιορισμού από τις αρχές. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επαναπρογραμματίσει την πτήση δωρεάν ή - εάν δεν είναι δυνατό - το συνολικό ποσό θα επιστραφεί.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη εγκαίρως ή μη εμφάνισης καθόλου σύμφωνα με την επιβεβαίωση της πτήσης μας, λήγουν τα δικαιώματα για πτήση και δεν υπάρχει περαιτέρω δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.

Εάν ο επαναπρογραμματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί - για οποιοδήποτε λόγο - ισχύουν οι χρεώσεις που αναγράφονται στην "πτήση ακυρωμένη από τον πελάτη". Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει το δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν απώλειες.

Εάν η πτήση ακυρωθεί από τον πελάτη ισχύουν οι εξής χρεώσεις:

-Περισσότερες από μια εβδομάδα (7 ημέρες) πριν την πτήση, δωρεάν ακύρωση

-Μια εβδομάδα (7 ημέρες) πριν την πτήση, 20% του συνολικού ποσού

-24 ώρες πριν την πτήση, το συνολικό ποσό δεν επιστρέφεται

Οποιαδήποτε αλλαγή δρομολογίου ή των τιμών της επιβεβαιωμένης κράτησης από τον πελάτη μπορεί να προκαλέσει απώλεια του δικαιώματος για πτήση χωρίς επιστροφή χρημάτων (ιδίως περιορισμούς βάρους και διαστάσεις αποσκευών). 

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη επικίνδυνων εμπορευμάτων πριν ή κατά την διάρκεια της διαδρομής, η Alpine Air διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την πτήση χωρίς αποζημίωση για τυχόν απώλειες.

Τιμή
Οι παρεχόμενες τιμές είναι all inclusive (όλοι οι φόροι, τα τέλη αεροδρομίου/διακίνησης).

Διαδρομή 
Η διαδρομή, το πρόγραμμα και οι επιβάτες είναι σε αντιστοιχία με την επιβεβαίωσή μας. Οποιαδήποτε αλλαγή από τον πελάτη εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και τις τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο αεροδρόμιο 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα απογείωσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, λήγουν τα δικαιώματα για την πτήση.

Περιορισμοί Βάρους/Αποσκευές

Όλα τα αεροσκάφη υπόκεινται σε περιορισμούς βάρους για επιβάτες και αποσκευές. Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να μας παρέχουν δίπλα σε όλα τα ονόματα των επιβατών, τα ακριβή βάρη των επιβατών καθώς και τα βάρη και τις διαστάσεις των αποσκευών πριν την πτήση.

Η Alpine Air διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση μιας πτήσης με υπέρβαση του βάρους ή όταν οι αποσκευές είναι υπέρβαρες ή υπερμεγέθεις και δεν μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Απαγορευμένα Υλικά

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τα ακόλουθα αγαθά μέσα στην περιοχή περιορισμένης ασφαλείας και μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους:

  • Πυροβόλα και λοιπά όπλα, κάθε αντικείμενο που είναι, ή φαίνεται ότι είναι ικανό να εκτοξεύσει βλήμα ή να τραυματίσει

  • Αιχμηρά και κοφτερά όπλα και αντικείμενα

  • Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες

  • Χημικές και τοξικές ουσίες

Σε περίπτωση αμφιβολιών, παρακαλόυμε ρωτήστε την εταιρεία για διευκρινήσεις.

Αλλαγή Αεροσκάφους
Η Alpine Air διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αεροσκάφος οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ο πελάτης θα ενημερωθεί για την αλλαγή αυτή.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδέχεται την αλλαγή του αεροσκάφους η πτήση μπορεί να ακυρωθεί χωρίς καμία χρέωση και το συνολικό ποσό θα επιστραφεί. 

Εάν η αλλαγή συμβεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την περαιτέρω πτήση, ουσιαστικά δεν έχει το δικαίωμα για καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωσης για τυχόν απώλειες.

Καθυστερήσεις
Σε περίπτωση που η Alpine Air καθυστερήσει την πτήση για τεχνικούς ή άλλους λόγους για περισσότερες από δυο (2) ώρες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πτήση χωρίς χρέωση και το συνολικό ποσό θα επιστραφεί.

Εάν η καθυστέρηση συμβεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την περαιτέρω πτήση, δεν έχει το δικαίωμα για καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωσης για τυχόν απώλειες.

bottom of page